Ο χώρος μας

  • Στο φροντιστήριο "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΝΤΕΛΗ" η ΑΡΜΟΝΙΑ και η καλαισθησία των χώρων επιδρούν θετικά στον τρόπο σκέψης των μαθητών και των καθηγητών μας και διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία
  • Η αρχιτεκτονική σχεδίαση των κτιριακών μας εγκαταστάσεων εκφράζει τις σύγχρονες και μοντέρνες παιδαγωγικές αντιλήψεις μας, με μοναδικό στόχο την κάλυψη όλων των αναγκών των μαθητών μας

Για εγγραφές κάντε κλικ εδώ