Εκδόσεις

Τα ΔΩΡΕΑΝ βιβλία και το έντυπο υλικό του φροντιστηρίου μας αντανακλούν τη μακρόχρονη εκπαιδευτική εμπειρία μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο των μαθητών μας.

Κύριος στόχος μας είναι η σωστή προετοιμασία των μαθητών μας, γι' αυτό το έντυπο υλικό μας υποστηρίζει τους μαθητές μας όχι μόνο στην παράδοση των μαθημάτων, αλλά και στην ολοκληρωμένη επανάληψή τους.

Έτσι, μέσα από τη συνεχή αξιοποίησή τους από τους μαθητές μας, τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και κατά το στάδιο της μελέτης στο σπίτι, το υλικό των εκδόσεών μας γίνεται το πιο απαραίτητο εργαλείο και ο πιο πολύτιμος σύμμαχός τους στην πορεία προς την επιτυχία!

Για εγγραφές κάντε κλικ εδώ