Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού αποτελεί την πιο σημαντική απόφαση για την επαγγελματική αποκατάσταση και το μέλλον των μαθητών μας. Γι' αυτό και απαιτείται επαρκής γνώση όλων των συνθηκών που επικρατούν στο πεδίο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ,καθώς και των συνεχών μεταβολών τους, κάτι που καλύπτεται απόλυτα στο φροντιστήριο μας από τους καταρτισμένους εκπαιδευτικούς μας .
Άλλωστε η σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου είναι η απόληξη μιας συνεχούς διαδικασίας και προσπάθειας για την εισαγωγή των μαθητών μας στα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας.

Σκοπός μας είναι:

  • Να κάνουν οι μαθητές μας τις καταλληλότερες για αυτούς επιλογές Τμημάτων και Σχολών μέσα από τη σωστή ιεράρχηση των στόχων τους.
  • Να ενημερώνονται για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις στην αγορά εργασίας
  • Να ανταποκρίνονται τα Τμήματα και οι Σχολές επιλογής τους στις κλίσεις και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα

Για εγγραφές κάντε κλικ εδώ