Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Στο φροντιστήριο "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΝΤΕΛΗ" δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στο ιδιαίτερο και σημαντικό κομμάτι της συμβουλευτικής του Επαγγελματικού Προσανατολισμού των μαθητών μας.

Μέσα από τη συνεργασία με τους αρμόδιους καθηγητές και συμβούλους επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο κάθε μαθητής μας μπορεί:

  • Να ανακαλύπτει τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις δυνατότητες του, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέξει τον τομέα της επαγγελματικής του αποκατάστασης
  • Να ενημερώνεται για όλα τα θέματα που αφορούν τις Σχολές και τα Τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του τομέα που έχει επιλέξει (προγράμματα σπουδών Κλπ)
  • Να πληροφορείται διαρκώς για τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας και τις συνεχείς μεταβολές τους με σκοπό τη σωστή επιλογή του επαγγελματικού του τομέα
  • Να έχει γνώση όλων των επαγγελματικών διεξόδων που προσφέρουν οι Σχολές και τα Τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του τομέα που έχει επιλέξει

Για εγγραφές κάντε κλικ εδώ