Υπηρεσίες

  • Διδάσκονται όλα τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων.
  • Λειτουργούν τμήματα όλων των τάξεων Ενιαίου και Επαγγελματικού Λυκείου καθώς και του Γυμνασίου.
  • Τα τμήματα είναι αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή μέχρι 6 ατόμων, που διασφαλίζουν την έγκαιρη και αποτελεσματική κάλυψη της ύλης.
  • Διαγωνίσματα διενεργούνται με το τέλος κάθε κεφαλαίου σε συνθήκες Προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων (τρίωρο-επιτήρηση), με σκοπό τον έλεγχο της προόδου των μαθητών μας
  • Η ύλη ολοκληρώνεται έγκαιρα, ώστε να απομένει χρόνος για επαρκή κύκλο επαναλήψεων.
  • Οι γονείς ενημερώνονται τακτικά τόσο μέσα από τις εφαρμογές της ιστοσελίδας μας με τη χρήση προσωπικού κωδικού, όσο και σε προγραμματισμένες συναντήσεις στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για την αποτελεσματικότερη εμπέδωση της ύλης παρέχεται στους μαθητές μας ΔΩΡΕΑΝ έντυπο υλικό από τις εκδόσεις του φροντιστηρίου μας και επιπρόσθετο υλικό σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή για όλους τους μαθητές μας

Για εγγραφές κάντε κλικ εδώ